Szkolenie Stormshield za 0 zł

Zgarnij nawet 100% dofinansowania do szkolenia Stormshield

Krajowy Fundusz Szkoleniowy zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowuje nawet 100% wartości szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego na zasadach pomocy de minimis.

 

Szkolenie Stormshield za 0 zł

 

Dofinansowanie  szkoleń w ramach KFS jest dostępne dla wszystkich pracodawców, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. instytucje, firmy, fundacje i urzędy,  zatrudniające pracowników na umowę o pracę, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają na umowę o pracę co najmniej 1 osobę.

 

Wartość dofinansowania podzielona jest na 2 progi: 100% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 pracowników) oraz 80% dofinansowania i 20 % wkładu własnego dla pozostałych firm.

 

Nie czekaj, o przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń. Zarezerwuj dla siebie i swoich pracowników szkolenia Stormshield i zaoszczędź nawet 5000 zł na 1 przeszkolonej osobie.

    Skorzystaj z dofinansowania na szkolenia Stormshield

    Wypełnij ten krótki formularz, otrzymasz szczegóły dotyczące dofinansowania szkoleń Stormshield