Urządzenia STORMSHIELD z Wi-Fi zgodne z najnowszą unijną dyrektywą!

12 czerwca 2018 r. aktualizacji uległa norma Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych, zawarta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE, dotycząca udostępniania na rynku urządzeń radiowych.

 

Zmiana dotyczy urządzeń radiowych sieci lokalnych (RLAN) działających w zakresie od 5,150 MHz do 5 725 MHz. Warto pamiętać, że produkty niezgodne z tą dyrektywą nie mogą być wprowadzane do obrotu w Europie po 12 czerwca 2018 roku. Jeśli rozważasz zakup rozwiązania z Wi-Fi, warto by sprawdzić czy planowane rozwiązanie jest zgodne ze wspomnianymi przepisami.

 

Produkty STORMSHIELD (SN160W i SN210W) są zgodne z najnowszym unijnym standardem, tym samym mogą być sprzedawane na rynku europejskim.