Stormshield UTM okiem menedżera

Bezpieczeństwo firmy widziane okiem menedżera

Internet, chociaż niezbędny dla funkcjonowania firmy, niestety często w codziennej pracy obniża efektywność pracowników – wg wielu różnych badan, pracownik spędza w pracy średnio nawet 2 godziny dziennie na stronach www niezwiązanych z pracą lub na prywatnej poczcie e-mail. Również wiadomości typu SPAM mają bardzo duży wpływ na zmniejszenie produktywności.

 

 

Stormshield okiem menedżera

 

Dział IT, chcąc maksymalnie zabezpieczyć całą firmową infrastrukturę, często proponuje wiele specjalistycznych rozwiązań, które niejednokrotnie są trudne do zaakceptowania z powodu wysokich kosztów zakupu i utrzymania, oraz skomplikowanej administracji.

 

Przeczytaj krótki dokument, pokazujący jak wdrożenie rozwiązania STORMSHIELD UTM wpłynie na bezpieczeństwo i efektywność biznesową firmy.