Stormshield UTM okiem menedżera

Bezpieczeństwo firmy widziane okiem menedżera

Internet, chociaż niezbędny dla funkcjonowania firmy, niestety często w codziennej pracy obniża efektywność pracowników – wg wielu różnych badan, pracownik spędza w pracy średnio nawet 2 godziny dziennie na stronach www niezwiązanych z pracą lub na prywatnej poczcie e-mail. (więcej…)