Szkolenie Stormshield za 0 zł

Zgarnij nawet 100% dofinansowania do szkolenia Stormshield

Krajowy Fundusz Szkoleniowy zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowuje nawet 100% wartości szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego na zasadach pomocy de minimis.

 

Szkolenie Stormshield za 0 zł

 

Dofinansowanie  szkoleń w ramach KFS jest dostępne dla wszystkich pracodawców, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. instytucje, firmy, fundacje i urzędy,  zatrudniające pracowników na umowę o pracę, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają na umowę o pracę co najmniej 1 osobę. (więcej…)